VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Vabimo vas na

skupščino Ženskega Univerzitetnega Rokometnega društva Koper,

ki bo potekala:

V petek, 26.05.2017

Ob 19.00

V predavalnici OŠ Koper

z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva in ostalih organov

skupščine

  1. Poročilo verifikacijske komisije – ugotavljanje sklepčnosti
  2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
  3. Poročilo predsednika in blagajnika društva
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Poročilo trenerjev
  6. Razrešitev starega in izvolitev novega vodstva
  7. Strategija in smernice nadaljnega razvoja društva
  8. Razno

Člani društva se z gradivom seznanijo na spletnem naslovu www.zurd-koper.si ali 1 uro pred začetkom skupščine na prireditvenem prostoru

Vljudno vabljeni!

 

Vabilo na skupščino ŽURD28.05.2017

poslovnik skupščine

statut skupščine